Logg inn.
Menu
 

Fakta


1-2 Årig kunstutdanning i Nord-Norge!
Verdens nordligste kunstskole.
Skolestart siste uken i august hvert år.

For deg som ønsker en bred innføring i visuelle fag.

Kunstskolen i Karasjok er en ett-til toårig skole i kunstfag. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet som videregående skole uten parallell i det offentlige.

Skolen tilbyr undervisning utelukkende i kunstfag: teori og praksis.

Utdanningen ved kunstskolen i Karasjok er godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse.

Studieavgift kr 20.000,- pr. elev pr. skoleår. I tillegg kommer utgifter til studiematerialer på kr 2500,- pr semester.

Ved skolen underviser profesjonelle kunstnere og spesialiserte fagpersoner.
Søknadsperiode fra januar. Frist 1.mai. Opptakssvar 20.juni.


Siste bilder
Piera Mosebakken
Ellen Brita Anti

Juvvá Pittja
Silje Josefsen

Piera Mosebakken
Benjamin Broberg

Daidda.no