Logg inn.
Menu
 

Fakta


1-2 Årig kunstutdanning i Nord-Norge!
Verdens nordligste kunstskole.
Skolestart siste uken i august hvert år

For deg som ønsker en bred innføring i visuelle fag.

Kunstskolen i Karasjok er en ett-til toårig skole i kunstfag. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet som videregående skole uten parallell i det offentlige.

Skolen tilbyr undervisning utelukkende i kunstfag: teori og praksis.

Utdanningen ved kunstskolen i Karasjok er godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse.

Studieavgift kr 20.000,- pr. elev pr. skoleår.
Ved skolen underviser profesjonelle kunstnere og spesialiserte fagpersoner.
Søknadsperiode fra januar .


Siste bilder
Piera Mosebakken
Ellen Brita Anti

Juvvá Pittja
Silje Josefsen

Piera Mosebakken
Benjamin Broberg

Daidda.no