Logg inn.
Menu
 

Studieinformasjon

 • Utdanningen ved Kunstskolen i Karasjok danner grunnlag for videre utdanning og yrkesutøvelse innenfor fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon, formgiving, arkitektur, foto m.m. Sammen med allmenn studiekompetanse fra videregående skole gir dette elevene økt kompetanse til kunstfaglige høgskoler hvor de kan fullføre yrkesutdanning innenfor ulike kunstfag.
 • Undervisningen foregår på norsk.
 • Utdanningen er et godt utgangspunkt for videre selvstudier og yrkeskarriere, spesielt hvis man velger å gå videre til årskurs 2.
 • Det vil bli undervist i følgende fag:
 • Visualisering (476 studietimer), omhandler alt innen tegning, komposisjon og formlære.
 • Skulptur (340 studietimer), form, modellering og alt som omhandler tredimensjonalitet.
 • Fargebruk (204 studietimer), gir kunnskaper i bruk av farge som middel for kunstneriske uttrykk innen maleri, illustrasjon og i det visuelle miljøet.
 • Video-analog og digitalbilde (102 studietimer) vil lede til kunnskaper i profesjonell fotografering i alt fra tradisjonell kamerateknikk til digital bildebehandling med bruk av ulike dataprogrammer.
 • Kommunikasjonskunnskap (68 studietimer), elevene lærer om ulike måter å kommunisere på innen samfunnsliv og i kunst-og kulturverdenen, elevene skal også  utvikle sine evner til å uttrykke tanker i skrift og ord på sitt eget språk.
 • Kunst- og kulturperspektiv (102 studietimer), gir kunnskaper om verdens kunsthistorie og informasjon om den moderne kunstutviklingen og samtidskunstens teori og praksis.  Elevene lærer også om særtrekk i livsanskuelse og kulturuttrykk blant ulike kulturer i forhold til samisk kulturtradisjon
 • Skoleåret har totalt 1290 studietimer.

Søknadsskjema finner du her: Skjema.pdf 
Skolen gir ikke avsluttende vurdering i form av karakterer, men elevene får studieattest etter skoleåret under forutsetning av å ha deltatt i studiene i alle fag tilsvarende 80% av studietiden.

Skolens lokaler:

Skolens lokaler ligger i selve sentrum av Karasjok i tidligere DSF- Den Samiske Folkehøgskole.  Bygningen  inneholder  atelierer, verkstedslokaler, arbeidsrom, forelesningsrom, elevrom med kjøkken, peisstue og andre spesialrom. Studentene kan bruke studielokalene også kveldstid og helger.

Siste bilder
Semester utstilling
Semester utstilling

Semester utstilling
Semester utstilling

Semester utstilling
Semester utstilling

Daidda.no